НОВИНИ И ОБЯВИ

На 27-29 ноември 2017 г. в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките ще се проведe ДВАНАДЕСЕТА РАБОТНА СРЕЩА с международно електронно участие “БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИ, СИНТЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ”.
Покана

Заявка за участие

публикувано на 27.10.2017г. 12:00ч.

На 18.10.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН ще се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.
Повече информация

публикувано на 16.10.2017г. 16:00ч.

На 16.10.2017 г. Националният антропологичен музей към Институтa по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките открива гостуваща изложба в Перник
Повече информация

Постер

публикувано на 13.10.2017г. 9:30ч.

На 09.10.2017 г. стартира първият обучителен модул за участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Модулът „Нови съединения и нанотехнологии за подобряване качеството на живот” е с интердисциплинарна насоченост и включва 100 часа лекции и практически занятия. Обучението ще осигури компетентност в областта на дизайн и синтез на нови химични съединения и наноматериали, които се разработват за приложение в медицината за диагностични и терапевтични цели. Ще се обърне внимание на методите и средствата за извличане на природни биологично-активни съединения от лечебни растения. Ще се усвоят знания за намиране на подходящи тест-системи за безвредност на новите съединения и материали, което да намалява риска от страничните ефекти при тяхното използване за лечение на социално-значими заболявания.
Програма на обучението по модул I за м. октомври 2017 г.

обновено на 13.10.2017г. 14:30ч.

публикувано на 06.10.2017г. 14:30ч.

На 21 септември 2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН , етаж 2, ще се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
Повече информация

публикувано на 18.09.2017г. 14:30ч.

Институтът обявява Протокол№ ОП-02-2/24.08.2017 г. по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП към АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ с Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН” Повече информация

публикувано на 24.08.2017г. 15:00ч.

Нашата колежка доц. Йорданка Глухчева е номинирана за 10-те най-изявени млади личности в света за 2017 г. Сега имаме възможност да я подкрепим във финалния етап на състезанието като дадем „Like“ за нея на официалното публично онлайн гласуване ТУК
- https://toyp.jci.cc/ и като споделим тази информация, за да може повече хора да я подкрепят. Повече информация
Репортаж по Нова Телевизия
Репортаж по България он Ер
Репортаж от Телевизия Европа
Репортаж в Plus.bg
Репортаж по БНР

актуализирано на 24.08.2017г. 15:00ч.

публикувано на 18.08.2017г. 17:30ч.

Институтът обявява Протокол№ ОП-02-1/15.08.2017 г. по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП към АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ с Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН” Повече информация

публикувано на 16.08.2017г. 13:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП към АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ с Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН” Повече информация

публикувано на 1.08.2017г. 10:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките спечели финансиране по 4 проекта. Два от проектите са в конкурса “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.” и са с ръководители гл. ас. Валерия Дилчева и докторант Милена Главчева. Останалите два проекта са разработени от учените от Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН и ще получат финансиране от Министерството на културата. Предвиждат създаване на временна изложба „Болест и лечение през вековете по българските земи” и изграждане на „Учебен музей - моето тяло”.
публикувано на 17.06.2017г. 16:20ч.

ПОКАНА за набиране на участници в целевата група на проект „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“, договор BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Повече информация

Заявка за участие

публикувано на 09.06.2017г. 11:00ч.

публикувано на 8.06.2017г. 12:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН сключи договор по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Договорът е на стойност 444 000.00 лв. и с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет и Факултет по химия и фармация. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.
Проектът е насочен към повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на младите изследователи и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания. Предвиждат се три обучителни модула и осигуряване на финансова подкрепа за материали и консумативи, публикации в престижни научни списания, участие в научни форуми. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.
публикувано на 8.06.2017г. 9:30ч.

Институтът дава под наем :

  • помещения от 55 кв. метра в едноeтажна сграда.
  • стаи от 15-17 кв. метра в бл. 25 административната сграда на института, разполага с ток, вода, телефон, парно и физическа охрана.
  • помещение 250 кв. метра с външни клетки за гледане на животни.

    За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; 088 600 3676; e-mail: iempam@bas.bg

    редактирано на 13.03.2017г.