НОВИНИ И ОБЯВИ

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН (ИЕМПАМ-БАН) представя най-значимите резултати от дългогодишните научни изследвания на учените от звеното в постерна изложба на Моста на влюбените НДК. +

  Днес, 2 октомври 2019 г., Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски официално откри изложбата, посветена на 150-годишнината на най-престижната научна институция в страната. Главният научен секретар проф. Евдокия Пашева представи изложбата и подчерта значението и ролята на академията, като световен научен център.
  На тържественото събитие своите приветствия към учените от БАН поднесоха зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, зам.-министърът на културата Румен Димитров и Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ в Столична община.
  Изложбата може да бъде разгледана от гражданите и гостите на столицата до 14 октомври.
  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

публикувано на 02.10.2019г. 21:00ч.

На 12 октомври (събота) по повод празника на Българската академия на науките музеите и Ботаническата градина на БАН ще са с „вход свободен“ за посетители в т.ч. и Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН
Повече информация
публикувано на 01.10.2019г. 18:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Весела Симеонова Петрова на тема "Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори" на 08 октомври 2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 17.09.2019г. 10:20

Заповед относно официалните празници през месец септември в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН
Повече информация

публикувано на 15.03.2019г. 16:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН представя гостуващата изложба „Болести и лечение през вековете“, организирана съвместно с Регионалният исторически музей – Шумен и Общинският исторически музей - Средец +

  Временната експозиция е създадена с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Представени са непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите от антрополозите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи. В експозицията може да се видят и ампули, в които се е съхранявало универсалното през средновековието лекарство териак, възприемано като средство за лекуване на всички болести. Изложбата бе открита на празника на билките и билкарството – Еньовден в музея на Национален археологически резерват „Деултум – Дебелт“ и ще бъде отворена за посетители до 31 август 2019 г.
  Информацията вече е публикувана на фейсбук страницата на музея.
  ТВ СКАТ
  БНР Бургас
  в-к Десант

публикувано на 04.07.2019г. 10:30ч.

Във връзка с 30-годишнината от основаването на Лаборатория Биологично активни полимери, ИП-БАН изказват своите благодарности към приноса в съвместните ни научни изследвания към професор Ренета Тошкова и гл. ас. Ани Георгиева.
Награда
публикувано на 02.07.2019г. 15:10

 • На 28.06.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г.„Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“ +

  Проектът e изпълняван от ИЕМПАМ-БАН в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от проектните дейности и ползите за младите изследователи за развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания. Поканени са да присъстват всички, които проявяват интерес.

публикувано на 24.06.2019г. 14:30ч.

На 03-05 юли 2019 г. в Института ще се проведe: Десета Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските проучвания”
Програма
Покана
Заявка за участие
Бланка за рецензенти br>обновено на 02.07.2019г. 15:10

публикувано на 03.06.2019г. 14:40


публикувано на 29.05.2019г. 17:00ч.


публикувано на 29.05.2019г. 17:00ч.


публикувано на 29.05.2019г. 15:00ч.

Заповед относно Лятното работно време в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 21.05.2019г. 16:30ч.

Програма за "Европейска нощ на музеите 2019" на Националния антропологичен музей при Института
Повече информация

публикувано на 10.05.2019г. 15:00ч.

Заповед относно продажбата на сувенири в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 07.04.2019г. 14:30ч.

Заповед относно 18, 24 и 25 май 2019г. в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 24.04.2019г. 12:00ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Вера Иванова Кольовска, доктор
Повече информация
публикувано на 12.04.2019г. 16:31ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Емилия Бориславова Петрова, доктор
Повече информация
публикувано на 12.04.2019г. 16:30ч.

 • Националният антропологичен музей при Института представи обновената визия на постоянната си експозиция по случай 12 години от своето създаване +

  Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН отбеляза 12 години от своето създаване. Дейността на най-младият музей в структурата на БАН е изключително важна, т.к. това е единствената музейна институция в страната, чиято постоянна експозиция е изцяло посветена на физическия облик и характеристики на хората, населявали днешните български земи от древността до днес.
  Събитието се проведе на 11 април в сградата на музея и бе посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Ръководителят на НАМ при ИЕМПАМ-БАН, доц. д-р Атанас Кацаров представи обновената част от постоянната експозиция, която обхваща дълъг период от човешката еволюция – от реконструкция на живота на пещерните хора до двойноспиралния модел на молекулата на ДНК. Д-р Кацаров акцентира върху приликите между всички човешки същества, независимо от различията в цвета на кожата, косата, очите.
  Проф. Светлозара Петкова, директор на ИЕМПАМ-БАН, поздрави екипа на музея и подчерта ефективната приемственост между поколенията учени в областта на антропологията, довела до създаването и успешното развитие през изминалите години на Националния антропологичен музей. Доц. д-р Петко Христов, директор на ИЕФЕМ-БАН и Венцислава Крумова, директор на РИМ-Перник, лично поднесоха приветствия към ръководството и служителите на НАМ, и заявиха своите намерения за бъдещи съвместни инициативи и проекти между музейните институции.
  Ръководството на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН получи поздравителни адреси и пожелания за бъдещи успехи от Националния военноисторически музей, Националния политехнически музей, Исторически музей-Полски Тръмбеш, Градска художествена галерия-Варна и други музеи от цялата страна.

  Повече информация

публикувано на 12.04.2019г. 16:00ч.

Заповед относно официалните празници през месеците април и май в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 28.03.2019г. 16:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отбеляза участието си в Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ +

  Тържественото честване се състоя при Българската академия на науките на 26 март 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“.
  На събитието присъстваха Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; представители на Ръководството на БАН; Директори на институти на БАН и на различни музеи от цялата страна; Декани на факултети и ръководители на катедри.

публикувано на 27.03.2019 13:30ч.

Институтът обявява Протокол 1, Доклад и Решенията по процедура пряко договаряне с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по четири обособени позиции“.
Повече информация

публикувано на 06.03.2019г. 16:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научно направление 4.3. Биологически науки, по 01.06.01. Антропология за нуждите на секция „Антропология и анатомия“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.5 от 15 януари 2019 г. стр.220. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник


публикувано на 23.01.2019г. 13:30ч.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката

обновено на 17.1.2019 15:45ч.

обновено на 16.1.2019 17:00ч.

публикувано на 21.12.2018 13:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3. Биологически науки, както следва: доценти по 01.06.26 Морфология (невроморфология) за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – двама; главен асистент по 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Патология“ – един, всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр 100 от 04.12.2018г. стр.57 . Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.: 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник


публикувано на 06.12.2018г. 12:30ч.

 • Постановление и поздравителен адрес по случай 65 годишнина от Президента на Република България Румен Радев на 29 ноември 2018 +

  Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) при Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“.
  Института беше награден от Президента на Република България Румен Радев с Плакет "Св. Св. Кирил и Методий".
  Повече информация

публикувано на 3.12.2018 17:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отбеляза 65 години от своето основаване +

  Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) при Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“.
  На събитието присъстваха Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; представители на Ръководството на БАН; Нейно Превъзходителство Наргиз Гурбанова, Доктор на философските науки, Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България; народният представител проф. Станислав Станилов, член на парламентарната комисия по образованието и науката; Директори на институти на БАН и на различни музеи от цялата страна; Декани на факултети и ръководители на катедри; настоящи и бивши служители на ИЕМПАМ-БАН.
  Повече информация

публикувано на 30.11.2018 13:30ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "професор" за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Повече информация
публикувано на 27.11.2018г. 14:45ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор
Повече информация
публикувано на 27.11.2018г. 14:30ч.

Заповед относно 22 до 01.01.2019 г. в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 27.11.2018г. 13:40ч.

 • НАЦИОНАЛНИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ ПРИ ИНСТИТУТА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ-БАН представя ИЗЛОЖБА „БОЛЕСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“ +

  Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН съвместно с Регионалният исторически музей – Шумен, Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей - Средец представят временната постерна изложба "Болести и лечение през вековете".
  Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Българска академия на науките от 22 ноември до 7 декември 2018 г. Посочени са непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи.
  Събитието се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

публикувано на 20.11.2018 13:30ч.


публикувано на 20.11.2018г. 13:00ч.

Ръководството на ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ към Българска Академия на Науките Ви кани на тържественото честване по случай 65 години ИЕМПАМ на 29 ноември 2018г. (четвъртък) от 11:00 ч. Зала "Мaрин Дринов" на БАН, ул. "15 ноември" No.1
Покана
публикувано на 20.11.2018г. 12:30

На 19-21 ноември 2018 г. в Института ще се проведe: ТРИНАДЕСЕТА РАБОТНА СРЕЩА с международно електронно участие “БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИ, СИНТЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ”
Програма
публикувано на 16.11.2018г. 15:40

Екип от археолози и антрополози от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН разкриват миналото на Кремиковския манастир Археологическите разкопки на територията на Кремиковския манастир се осъществяват от учени от ИЕМПАМ-БАН с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столична община и с любезното домакинство на отец Серафим Янев. Резултатите от проучванията хвърлят нова светлина върху историята на Светата обител.
Статия във вестник "Труд"
Репортаж по BTV


публикувано на 07.11.2018г. 12:20

На 05. 11. 2018 г. /понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на II-я етаж на ИЕМПАМ-БАН ще бъде представена лекция на тема:

„Антропология на руското население в европейската част на Русия: Интегриране на данните за дерматоглифика и краниология”.


публикувано на 31.10.2018г. 15:20

Българската академия на науките отбеляза тържествено Деня на народните будители

Учени от БАН, сред които и доктор Надежда Атанасова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей, получиха награди за високи научни постижения. Екипът на ИЕМПАМ-БАН честити празника на всички учени, учители и просветители!
Повече информация
публикувано на 31.10.2018г. 15:40

На 05. 11. 2018 г. /понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на II-я етаж на ИЕМПАМ-БАН ще бъде представена лекция на тема:

„Антропология на руското население в европейската част на Русия: Интегриране на данните за дерматоглифика и краниология”.

Гостуващ лектор от РАН, Кунст Камера, гр. Санкт Петербург Д-р Иван Широбоков, кин
публикувано на 31.10.2018г. 15:20

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ В КРЕМИКОВСКИЯ МАНАСТИР

За втора поредна година археологическите проучвания в Кремиковския манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец се финансират от Програма "Култура" на Столична община. На 04.11.2018 г. (неделя), от 10.30 до 16.00 ч., обектът ще бъде отворен за посещение. Екип от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН ще представи резултатите от своето изследване. Ще бъдат показани и част от откритите находки. Заповядайте!
публикувано на 30.10.2018г. 15:10

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Надежда Дончова Атанасова на тема "Сравнителна характеристика на антропологични показатели на костни останки от османския период (XV-XIX век)" на 24 октомври 2018 г. от 14:00 часа в Залата на НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ към ИЕМПАМ-БАН, която се намира на бул. Цариградско шосе 73
Повече информация
публикувано на 09.10.2018г. 10:40

Институтът обявява Доклад и решение за изменение по обособена позиция 1 по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 12 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 04.10.2018г. 16:30ч.

Институтът обявява Протокол1 и решенията по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 12 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 03.10.2018г. 11:40ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, публикува атестационната карта по която ще се извърши оценка на научно-изследователската дейност на служителите му за периода 2014-2018г.

Карта за попълване ver.3

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН


обновено на 26.09.2018г. 11:00ч.

публикувано на 19.09.2018г. 15:30ч.

Заповед относно официалните празници през месец септември в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 05.09.2018г. 11:00ч.

Институтът обявява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 12 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 03.08.2018г. 14:30ч.

Продажба на сувенири в Националния антропологичен музей
Повече информация

публикувано на 13.07.2018г. 9:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3. Биологични науки: доцент по 01.06.10 Биохимия за нуждите на секция „Патология“ – един; професор по 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Патология“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.: 02/979 23 11.


публикувано на 10.07.2018г. 14:30ч.


публикувано на 29.06.2018г. 15:30ч.


публикувано на 14.06.2018г. 12:30ч.

 • VII Национална конференция с международно участие“Mорфологични дни” +

  Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей –БАН организира VІІ Национална конференция с международно участие „Морфологичнидни“. Научният форум се проведе от 8 до 10 юни 2018 г. в Националния антропологиченмузей при ИЕМПАМ-БАН.
  Конференцията се реализира по Проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г.“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподавателиза иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината”, финансиранот Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционнифондове. Форумът бе открит официално от доц. Светлозара Петкова, Директор наИЕМПАМ-БАН и от проф. дбн Нина Атанасова, Ръководител на екипа за организация иуправление на проекта.
  Приветствия към организаторите и участниците в конференцията поднесе проф. В.Василев, почетен Председател на Българското анатомично дружество. Пленарни докладиизнесоха проф. K. Teerds от Университета във Вагенинген, Холандия; проф. М. Давидовот Института по анатомия при Хамбургския университет, Германия и акад. В. Овчаров отМУ-София. Учени от България, Сърбия, Египет, Македония и Беларус представиха повечеот сто научни съобщения от областта на анатомията, хистологията, цитологията,ембриологията, патологията и антропологията.
  Програма


обновено на 14.06.2018 11:30ч.

публикувано на 17.05.2018 11:30ч.

 • Посещение на делегация от Република Азербайджан в Института по Експериментална Морфология, Патология и Антропология с Музей при БАН +

  Официална делегация от Демократична Република Азербайджан, представлявана от проф. д-р Маиса Рахимова, Директор на Института за археология и етнография към Азербайджанската национална академия на науките (ИАЕ към АНАН), посети Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН). На посещението присъстваха Нейно превъзходителство г-жа Наргиз Гурбанова, посланик на Република Азербайджан в Република България, проф. д-р Иса Хабибаули, заместник-председател на АНАН, както и други официални лица. Официалните гости разгледаха с интерес експозиционните зали и лабораториите на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН, запознаха се и с експерименталната дейност на учените от секциите по „Експериментална морфология“, „Експериментална паразитология“ и „Патология“.
  Ръководството на ИЕМПАМ-БАН, в лицето на доц. Светлозара Петкова, Директор, доц. д-р Атанас Кацаров, Зам.-директор и проф. д-р Димитър Кадийски, се споразумя с официалните лица от Република Азербайджан за бъдеща съвместна научно-изследователска работа в областта на антропологичните и ДНК-изследвания.


публикувано на 28.05.2018г. 10:30ч.

 • "Европейската нощ на музеите 2018" се състоя на 19 май под егидатана Френския културен институт, Министерство на културата и Столична община. Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН бе разгледан от голям брой посетители. +

  Разнообразната програма на музея привлече хора от всички възрастови групи, като най-малкият ни гост бе няколко месечно бебе. В края на вечерта, дечица изтеглиха трима печеливши в организираната томбола с парични награди. Малкият Габриел бе един от спечелилите. Той и неговите родители дариха получената награда на музея, с пожелание към нашия екип за все повече успехи. Благодарим за оказания жест! Ръководството и екипът на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН благодари на всички доброволци - ДТС „Кремиковче“, група "Вижън", майстор-грънчарят Владимир Владимиров, д-р Теди Марков и Елица! С удоволствие посрещнахме всички гости, които проявиха интерес и ни посетиха в тази вълнуваща нощ. Ще Ви очакваме отново и с още по-голямо желание и ентусиазъм ще работим за Вас, нашите посетители! За повече информация посетете официалните интернет и фейсбук страници на НАМ:
  http://nambg.com/
  https://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej/


публикувано на 28.05.2018г. 10:30ч.

 • „ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ“ В НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ ПРИ ИЕМПАМ-БАН +

  За поредна година Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН ще вземе активно участие в „Европейската нощ на музеите“, която ще се проведе на 19 май 2018 г. Малките танцьори от ДТС „Кремиковче“ ще посрещнат гостите на музея с изпълнение на български народни танци. Посетителите ще имат възможност да разгледат изложба с фотографии „Здравей Африка“ с автор д-р Теди Марков, както и да научат повече за заболяванията и лечебните практики през миналите епохи от временната експозиция "Болести и лечение през вековете". В аулата на музея ще бъде представен цикъл от научно-популярни беседи, посветени на интересни и социално значими антропологични и медицински теми. За посетителите на Националния антропологичен музей ще бъде организирана и томбола с награди. За повече информация посетете официалните интернет и фейсбук страници на НАМ:
  http://nambg.com/
  https://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej/
  Очакваме Ви в сградата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН на адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ № 73. Вход свободен от 17:30 до 00:00 часа.
  Постер и програма


публикувано на 17.05.2018г. 10:30ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3 Биологични науки +

  по специалност 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – един; по специалност 01.06.19 Паразитология и хелминтология за нуждите на секция „Експериментална паразитология“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ брой 37 от петък 4 май 2018г. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
  Повече информация


публикувано на 11.05.2018г. 11:00ч.

 • В рамките на Ученическия институт към БАН, ученици от СУ "Хр. Ботев" - гр. Враца посетиха и разгледаха с голям интерес различни институти при Българска академия на науките (ИКИТ, ИМИ, НИГГГ, ИЕМПАМ, както и Централната библиотека на академията). В залите на Националния антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей пред децата се разкри дългия път на човешката еволюция, болестите от които са страдали хората, населявали нашите земи в древността, както и методите за лечение на тези заболявания.

Във връзка с Правилника на национално движение „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА”, Националният антропологичен музей на ИЕМПАМ подобрява дейността си.
Повече информация

публикувано на 25.04.2018г. 14:38ч.

Във връзка с летния сезон, Националният антропологичен музей на ИЕМПАМ обявява на основание заповед РД-09-25/25.04.2018 г.:
1. Националният антропологичен музей в периода от 01.05.2018 г. до 30.09.2018 г. ще работи с посетители в понеделник от 13.00 ч. до 17.00 ч. и от вторник до неделя включително, от 09.00 ч. до 17.00 ч.
2. Във връзка с Европейската нощ на музеите, на 19 май НАМ да работи с посетители, с „Вход свободен“ от 17.00 ч. до 24.00 ч.
3. На 24 май НАМ да работи с посетители, с „Вход свободен“.
4. На 1, 5, 6, 7 и 20 май НАМ да не работи.
Повече информация

публикувано на 25.04.2018г. 14:30ч.

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, ет. 2, ще се проведе вторият Научен семинар по проект „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“.
Повече информация

публикувано на 10.04.2018г. 17:00ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Таня Данчева Живкова на тема "Влияние на комплекси на метали с различни лиганди върху преживяемостта и пролиферативната активност на туморни клетки" на 23 април 2018 г. от 14:30 часа
Повече информация
публикувано на 3.04.2018г. 15:40

Институтът публикува Протоколи 2,3 и 4, Доклад и Решения по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 30.03.2018г. 12:00ч.

Институтът оповестява, че във връзка с подобряване дейността на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН и на основание чл. 22, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-4 от 08.10.2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности, в Националния антропологичен музей, считано от 02.04.2018 г. се въвеждат нови цени.
Повече информация

публикувано на 30.03.2018г. 11:00ч.

Във връзка с Великденските празници, на 6,7,8 и 9 април 2018 г. Националният антропологичен музей няма да работи с посетители.
Повече информация

публикувано на 30.03.2018г. 11:00ч.

 • Институтът Ви кани от 23 март до 27 октомври 2018 г. да посетите временната изложба "Болести и лечение през вековете", организирана съвместно с Регионален исторически музей-Шумен. Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей - Средец също участват със свои експонати. +

  Изложбата може да бъде разгледана от 23 март до 27 октомври 2018 г. в сградата Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, гр. София. Събитието е част от официалната културна програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира с финансовата подкрепа на Министерство на кутурата. Заповядайте!
  Повече информация


обновено на 17.04.2018г. 15:00ч.

публикувано на 16.03.2018г. 16:50ч.


На 19 и 20.03.2018 г. НАМ при ИЕМПАМ - БАН да не работи е посетители във връзка с подготовката на временна изложба „Болест и лечение през вековете“ в Националния антропологичен музей.
Повече информация

публикувано на 15.03.2018г. 14:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН организира VII-та Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”, която ще се проведе от 8-10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. Цариградска шосе 73, гр. София. +

  Приемат се заявки за участие с доклад до 10 мин. или кратко устно съобщение до 5 мин.
  Заявките за участие, с обявена тема и авторски колектив на доклада/кратко съобщение (на български и английски език), ще се приемат до 31.03.2018 г. на e-mail: morphodays2018@gmail.com
  Официален език на конференцията – английски и български език с презентации, оформени на английски език.
  Докладите и съобщенията ще бъдат отпечатани на английски език в пълен текст в том 25 (кн. 3-4) на списанието Acta morphologica et anthropologica. Оформените статии в обем до 5 стр. (текст и фигури) ще се приемат в електронен вид до 15-ти септември 2018 г.
  От Организационния комитет
  Повече информация


обновено на 16.03.2018г. 16:50ч.

публикувано на 12.03.2018г. 16:50ч.

 • The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences organize the 7th National Conference with International Participation “Morphological Days” that will take place on June 8-10, 2018 in Sofia. The conference venue is The National Anthropological Museum, 73 Blvd. "Tsarigradsko shose", Sofia. +

  Oral presentations (10 min) and short oral presentations (3 min) will be accepted.
  Participation requests with title of presentations and authors names in English will be accepted till March 31, 2018 at the e-mail: morphodays2018@gmail.com
  Full text of presentation (max 5 pages including text and figures) will be published in English in Acta morphologica et anthropologica vol 25 (3-4), edition of IEMPAM-BAS and Bulgarian Anatomical Society. Manuscripts including text and figures should not exceed 5 pages. They should be submitted electronically no later than September 15th 2018.
  Organizing Committee
  More information


update: 16.03.2018 16:50

publish: 12.03.2018 16:50

На 15.03.2018 г. от 9:00 ч. в сградата на ИЕМПАМ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев”, Бл. 25, етаж 2, зала 239, ще се проведе открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедура публично състезание с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“.
Съобщение

публикувано на 12.03.2018г. 16:31ч.

Институтът публикува Протокол 1 по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Протокол 1

публикувано на 1.03.2018г. 12:30ч.

 • На 26.02.2018 г. в НДК заместник-министърът на културата г-жа Амелия Гешева официално откри "Салон на музеите", който е част от националната културна програма на българското европредседателство. Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН участва в изложението със свой щанд. +
  След официалното откриване се проведе кръгла маса относно съвременното управление на културното наследство и музеите. Дискутираха се теми и добри практики за привличане на нови публики. Участие взе и доц. Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община. На националния празник 3 март изложението на музеите ще бъде отворено за всички посетители с вход свободен. В дните 3 - 5 март 2018 г. от 10.00 до 17.00 часа ще имате възможност да разгледате щанда на Националния антропологичен музей при Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН, където са изложени възстановките на главите по черепите на: цар Самуил, "Тракийската принцеса" от Могиланската могила във Враца и погребания в най-богатия гроб от Варненския халколитен некропол. По време на музейното изложение в НДК, антрополозите от института ще демонстрират пред посетителите биоимпедансен анализатор за определяне на телесния състав. Заповядайте!


публикувано на 27.02.2018г. 16:00ч.

На 23.04.2018 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на ИЕМПАМ, II етаж ще се проведе открито заседание на Научно Жури, назначено със заповед № РД-15 - 19/31.01.2018 г. за защита на дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ от асистент Таня Данчева Живкова.


Във връзка с участието на ИЕМПАМ-БАН в „Салон на музеите“ в НДК, част от официалната културна, национална програма на българското председателство на ЕС. На 24 февруари 2018 г. (събота) работното време с посетители на НАМ да бъде от 09.00 ч. до 12.00 ч. На 26 февруари, 3 март и 5 март 2018 г. Националният антропологичен музей няма да работи целодневно

Повече информация

публикувано на 22.02.2018г. 14:00ч.

 • Институтът и Националният антропологичен музей ще участват в първия по рода си Салон на музеите
  Събитието е част от официалната културна програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще бъде официално открито за медии на 26 февруари от 11.00 часа в Националния дворец на културата. Участници са повече от 40 музеи и галерии от цялата страна. +


  Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН ще представи реконструкции на глави по черепите на погребания в най-богатия гроб от Варненския халколитен некропол, на „Тракийската принцеса“ от Могиланската могила във Враца и на цар Самуил. Посетителите на изложението ще видят различните инструменти, които използват специалистите антрополози, когато изследват живия човек. Ще имат възможността да участват в демонстрация за анализ и оценка на телесния състав чрез модерен биоимпедансен апарат.
  На националния празник на България - 3 март - „Салонът на музеите“ ще отвори свободно врати за посетители и ще може да бъде разгледан до 5 март включително. За повече информация посетете официалната интернет страница на НДК:


Повече информация

публикувано на 22.02.2018г. 14:00ч.

Излезе от печат книжка 4/2017 на Информационния бюлетин на БАН, в която е публикувана информация за Института във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Повече информация

публикувано на 22.02.2018г. 14:00ч.

 • Образователен център "Медиа" Витоша и Хан Аспарух беше на гости на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките по време на междусрочната ваканция. +
  Доц. Радостина Александрова поднесе на малките изследователи по забавен и достъпен начин информация за влиянието на околната среда върху здравето на човека. Учениците откриха една паралелна вселена от микроорганизми, разбраха повече за тяхното развитие и опасни ли са за хората. Разкрити им бяха някои от тайните на човешкия организъм - как е устроено нашето тяло, има ли „резервни части” за него, колко пъти на ден тупти сърцето ни и защо човешкият мозък е по-мощен и от най-мощния компютър? Малките изследователи получиха отговори на многото породени у тях въпроси и разбраха, че приказките далеч не са само в пъстрите книжки с картинки. Заедно с антрополозите и археолозите (ас. Надежда Атанасова и Владислав Тодоров) се качиха на машината на времето и се "върнаха" хиляди години назад. Разбраха как са изглеждали нашите предци и какви са били техните обичаи. Докоснаха се до любопитни археологически находки. С много въображение и творческо настроение децата изработиха човешки лица от пластелин и семена. И накрая доц. Ивайла Пандурска и ас. Албена Димитрова проведоха демонстрация пред малките ученици, на модерен апарат, който анализира в детайли състава на човешкото тяло и показва дали организмът е здрав, и функционира нормално. По време на посещението на Образователен център "Медиа" Витоша и Хан Аспарух в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките, всяко дете се докосна до знанието за живота на човека в миналото и научи нещо повече за себе си в настоящето.


Повече информация

публикувано на 20.02.2018г. 14:00ч.

Институтът публикува писмени разяснения към постъпили въпроси по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Писмени разяснения No.3

публикувано на 19.02.2018г. 15:30ч.

Писмени разяснения No.2

публикувано на 14.02.2018г. 11:00ч.

Писмени разяснения No.1

публикувано на 12.02.2018г. 15:00ч.

Институтът обявява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 02.02.2018г. 15:30ч.

На 22 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ, етаж 2, ще се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
Повече информация

публикувано на 18.01.2018г. 11:00ч.

Институтът дава под наем :

 • помещения от 55 кв. метра в едноeтажна сграда.
 • стаи от 15-17 кв. метра в бл. 25 административната сграда на института, разполага с ток, вода, телефон, парно и физическа охрана.
 • помещение 250 кв. метра с външни клетки за гледане на животни.

  За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; 088 600 3676; e-mail: iempam@bas.bg

  редактирано на 13.03.2017г.