НОВИНИ И ОБЯВИ

Институтът публикува писмени разяснения към постъпили въпроси по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Писмени разяснения No.2

публикувано на 14.02.2018г. 11:00ч.

Институтът публикува писмени разяснения към постъпили въпроси по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Писмени разяснения No.1

публикувано на 12.02.2018г. 15:00ч.

Институтът обявява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 02.02.2018г. 15:30ч.

На 22 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ, етаж 2, ще се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
Повече информация

публикувано на 18.01.2018г. 11:00ч.

... От името на Общото събрание на БАН, поздравявам всички учени, специалисти, служители, работници и докторанти от Българската академия на науките с настъпващите Коледни и Новогодишни празници! Нека има здраве и благоденствие във вашите домове и светлина във вашите души! Цялото писмо
публикувано на 22.12.2017г. 13:00ч.

Националният антропологичен музей към Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките няма да работи в периода 23.12.2017 - 1.1.2018 г. Ще очаква своите посетители на 02.01.2018г.
публикувано на 22.12.2017г. 10:00ч.

Публикуван е електронният вариант на Acta Morphologica et Anthropologica Vol. 24 (3-4) 2017.
публикувано на 21.12.2017г. 15:00ч.

На 27-29 ноември 2017 г. в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките се проведe ДВАНАДЕСЕТА РАБОТНА СРЕЩА с международно електронно участие “БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИ, СИНТЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ”.
Програма

обновено на 22.12.2017г. 9:00ч.

публикувано на 27.10.2017г. 12:00ч.

Институтът дава под наем :

  • помещения от 55 кв. метра в едноeтажна сграда.
  • стаи от 15-17 кв. метра в бл. 25 административната сграда на института, разполага с ток, вода, телефон, парно и физическа охрана.
  • помещение 250 кв. метра с външни клетки за гледане на животни.

    За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; 088 600 3676; e-mail: iempam@bas.bg

    редактирано на 13.03.2017г.