Научен съвет


Научният съвет е избран на ОС на учените на ИЕМПАМ, проведено на 14 януари 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. Нина Недева Атанасова, дбн

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. д-р Маргарита Габрашанска, доктор

СЕКРЕТАР

проф. Машенка Борисова Димитрова

ЧЛЕНОВЕ

акад. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн
чл. кор. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
проф д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн
проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн
проф. д-р Марин Цвятков Александров, доктор
проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, доктор
проф. Евгени Пенев Кирацов, доктор
проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор
проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор
проф. д-р Мери Любенова Ганчева, доктор
доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
доц. д-р Мариана Станчева Панайотова-Пенчева, доктор
доц. Ивайла Янкова Пандурска, доктор
доц. Зорка Петрова Митова, доктор
доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор
гл.ас. Дияна Христова Тонева, доктор