Научен съвет


Научният съвет е избран на ОС на учените на ИЕМПАМ, проведено на 29 ноември 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. кор. Нина Недева Атанасова, дбн

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

СЕКРЕТАР

проф. Машенка Борисова Димитрова

ЧЛЕНОВЕ


акад. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн
чл. кор. д-р Христо Миладинов Найденски, двмн
проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор
проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн
проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, доктор
проф. д-р Мери Любенова Ганчева, доктор
проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор
доц. Ивелин Ангелов Владов, доктор
доц. Катерина Станимирова Димитрова, доктор
доц. д-р Атанас Живков Кацаров, доктор
доц. Йорданка Георгиева Глухчева, доктор
доц. Екатерина Христова Павлова, доктор
доц. Мариана Станчева Панайотова-Пенчева, доктор
доц. Ивайла Янкова Пандурска, доктор
доц. Зорка Петрова Митова, доктор
доц. Диана Христова Тонева, доктор
ас. Калоян Иванов Василев