Ръководство
Директор
проф. Светлозара ПЕТКОВА, доктор
☎ 979 2311
svetlozarapetkova@abv.bg
Заместник директор
доц. Атанас КАЦАРОВ, доктор
☎ 979 2340
zanasko@gmail.com
Научен секретар
проф. Машенка ДИМИТРОВА, доктор
☎ 979 2385
mashadim@abv.bg
Председател на Научния Съвет
проф. Нина АТАНАСОВА, дбн
☎ 02 870 65 47
ninaatanassova@yahoo.com
Председател на Общото събрание на учените
проф. Евгени КИРАЦОВ, доктор
☎ 979 2356
ekirazov@yahoo.com