Секция "Антропология и Анатомия"


Ръководител звено
доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор
☎ 979 23 18


НАУЧЕН СЪСТАВ НА
СЕКЦИЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ

Доцент, рък. звено Рачо Стефанов Стоев, доктор rastesto@abv.bg 9792317
Доцент Ивайла Янкова Иванова–Пандурска, доктор anthropologyvaila@gmail.com 9792308
Доцент Зорка Петрова Митова, доктор zorapetrova@gmail.com 9792317
Доцент Виктория Светомирова Русева, доктор victoria_russeva@yahoo.com 9792317
Гл. Асистент Диана Христова Тонева, доктор ditoneva@abv.bg 9792318
Гл. Асистент Силвия Янакиева Николвова, доктор sil_nikolova@abv.bg 9792318
Гл. Асистент Яница Величкова Жечева, доктор janicca@gmail.com 9792308
Гл.Асистент Надежда Дончова Атанасова naditimeva@gmail.com 9792315
Лекар Николай Георгиев Петков 9792337
Лаборант Нина Христова Петкова
Биолог Галина Видилиянова Зидан
Техн. сътр. Татяна Йорданова Младенова