Секция "Антропология и Анатомия"


Ръководител звено
Гл. Асистент. Албена Димитрова , доктор
☎ 979 23 __


НАУЧЕН СЪСТАВ НА
СЕКЦИЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ

Гл. Асистент Албена Димитрова
Доцент Силвия Янакиева Николова, д.б.н. sil_nikolova@abv.bg 9792318
Доцент Ивайла Янкова Иванова–Пандурска, доктор anthropologyvaila@gmail.com 9792308
Доцент Зорка Петрова Митова, доктор zorkamitova@gmail.com 9792317
Доцент Виктория Светомирова Русева, доктор victoria_russeva@yahoo.com 9792317
Доцент Диана Христова Тонева, доктор ditoneva@abv.bg 9792318
Гл. Асистент Яница Величкова Жечева, доктор janicca@gmail.com 9792308
Гл. Асистент Надежда Дончова Атанасова naditimeva@gmail.com 9792315
Доцент Рачо Стефанов Стоев, доктор rastesto@abv.bg 9792317
Лекар Николай Георгиев Петков 9792337
Лаборант Нина Христова Петкова
Биолог Галина Видилиянова Зидан
Техн. сътр. Татяна Йорданова Младенова
Техн. сътр. Георги Николаев Петков
Техн. сътр. Татяна Василева Петрова