Архив

ID Номер в ИЕМПАМ РД-09-99
Дата на създаване 28.11.2016 г. 16:00 ч.
Процедура Търг с явно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост на ИЕМПАМ при БАН
Име Продажба ба металообработващи машини и оборудване - движими вещи частна държавна собственост на ИЕМПАМ при БАН
Документи

ВИЖID Номер РД-09-44
Дата на създаване 09.06.2016 г.
Процедура Трети публичен търг с явно наддаване
Име Трети публичен търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост(Алуминий ламарина, Алуминий/ дуралуминий, Болтове, Меден тел на макари, Месинг ламарина, Месинг тел, Месинг, бронз, Пирони, Стомана ламарина, Стомана желязо, Тел железен стоманен)
Документи

ВИЖID Номер 139
Дата на създаване 05.04.2016 г.
Процедура Публична покана
Име Невъоръжена охрана на сградата на ИЕМПАМ-БАН, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” блок 25
Документи

ВИЖ


Във връзка с Решение за прекратяване № ОП-01-2 от 05.04.2016 г. на проф.д-р. Кадийски, дмн, и.д. Директор на ИЕМПАМ – БАН, Ви уведомяваме, че на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 101б, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: “Невъоръжена охрана на сградата на ИЕМПАМ-БАН, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” блок 25”, открита с публична покана, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки на 01.04.2016г., под номер ID 9051983, е ПРЕКРАТЕНА!
Решение за прекратяване
към Агенция по обществени поръчкиID Номер РД-09-17
Дата на създаване 19.02.2016 г.
Процедура Втори публичен търг с явно наддаване
Име Втори публичен търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост(Алуминий ламарина, Алуминий/ дуралуминий, Болтове, Меден тел на макари, Месинг ламарина, Месинг тел, Месинг, бронз, Пирони, Стомана ламарина, Стомана желязо, Тел железен стоманен)
Документи

ВИЖID Номер РД-09-5
Дата на създаване 12.01.2016 г.
Процедура Първи публичен търг с явно наддаване
Име Първи публичен търг с явно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост(Алуминий ламарина, Алуминий/ дуралуминий, Болтове, Меден тел на макари, Месинг ламарина, Месинг тел, Месинг, бронз, Пирони, Стомана ламарина, Стомана желязо, Тел железен стоманен)
Документи

ВИЖ


Обобщена информация за сключени договори по процедурите по АОП за проект №BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”:
ТаблицаID Номер 429
Дата на създаване 29.07.2015 г.
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Име Доставка на реактиви, химикали, консумативи, опитни животни и фураж
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ

Във връзка с процедура на договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на реактиви, химикали, консумативи, опитни животни и фураж по проект №BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”:
Доклад от Комисията по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП
Решение на Възложителя по чл. 92a, ал. 6 от ЗОП - за определяне на изпълнител на процедура на договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОПID Номер 439
Дата на създаване 01.06.2015 г.
Процедура Публична покана
Име Анализ на биологични проби
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖID Номер 657711
Дата на създаване 27.03.2015 г.
Процедура Открита процедура с опростени правила
Име Доставка на реактиви, химикали, консумативи, опитни животни и фураж
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ


ID Номер 147
Дата на създаване 27.02.2015 г.
Процедура Публична покана
Име Невъоражена охрана на сградата на ИЕМПАМ-БАН, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” блок 25”
Документи

ВИЖ


Решение за прекратяване на обществената поръчка с предмет: „Доставка на химикали, консумативи и опитни животни по проект № BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Повече информация


ID Номер 486
Дата на създаване 30.06.2014 г.
Процедура Oткрита процедура с опростени правила
Име Доставка на химикали, консумативи и опитни животни
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖID Номер 410
Дата на създаване 26.05.2014 г.
Процедура Публична покана
Име Доставка на компютри и хардуер
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ


ID Номер 165
Дата на създаване 19.02.2014 г.
Процедура Публична покана
Име Доставка на научно-изследователска и друга апаратура
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ


ID Номер 20
Дата на създаване 09.01.2014 г.
Процедура Публична покана
Име Доставка на научно-изследователска и друга апаратура
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ


ID Номер 521
Дата на създаване 04.10.2013 г.
Процедура Публична покана
Име Организиране на Работни срещи (Workshops) и пресконференции, осигуряване на публичност, изработка на рекламни материали и печатни и копирни услуги
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ


ID Номер 227
Дата на създаване 05.04.2013 г.
Процедура Публична покана
Име Доставка на научно-изследователска, друга апаратура и софтуер
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ


ID Номер 527949
Дата на създаване 06.03.2013 г.
Процедура Открита процедура с опростени правила
Име Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно за командировките на целевата група
По Проект № BG051POOO1-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Документи

ВИЖ