Награди


Грамота на проф. Нина Атанасова за значим индивидуален принос за оформяне на Н- индекса на БАН 2020 г.


Постановление и поздравителен адрес по случай 65 годишнина от Президента на Република България Румен Радев на 29 ноември 2018


Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" от Президента на Република България Румен Радев 29 ноември 2018


Диплом за високи научни постижения на УС на БАН. Отличава с Диплом антрополог Надежда Атанасова на официална церемония в Големия салон на БАН на 1 ноември 2018 г.


Конкурс за високи научни постижения на СУБ за 2015. Удостоверява с Диплом проф. Нина Недева Атанасова на официална церемония в Големия салон на БАН на 24 септември 2015 г.


Колектив с ръководители проф. Нина Атанасова, дбн и проф. д-р Димитър Кадийски, дмн беше отличен с награда за три международни проекти на обща стойтост над 1 милион лева по случай 145 годишния юбилей на БАН. Грамота и плакет бяха връчени от Председателя на БАН, акад. Стефан Воденичаров на официална церемония в Големия салон на БАН на 11 декември 2014 г.


Проф. Маргарита Габрашанска бе удостоена, за принос към развитието на геохимическата екология с Благодарност от Руската Академия на Науките - Москва на 24 август 2013 г.


Ас. Милена Анисимова бе удостоена с Благодарност от Руската Академия на Науките - Москва на 24 август 2013 г.


Проф. Нина Атанасова бе удостоена, за принос към развитието на Българската наука със значка "златна книга"


и монета връчени по случай 24 май 2013 г.


Проф. Нина Атанасова бе удостоена с наградата „Чл.-кор. Димитър Каданов”, връчена на 20-ия Конгрес на Българското Анатомична Дружество в гр. Варна на 30 септември 2011 г.


Доц. Д-р Маргарита Габрашанска бе удостоена с награда, връчена на международна конференция „Фундаментальные и инновационные аспекты биохимии“ - гр. Москва на 08 септември 2011 г.


Асистент Веселин Нанев бе удостоен с награда, връчена на международна конференция „Фундаментальные и инновационные аспекты биохимии“ - гр. Москва на 08 септември 2011 г.