Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот

Целева група:

Докторанти, постдокторанти и млади учени от ИЕМПАМ-БАН, ИМех-БАН, ИИКТ-БАН и ФХФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

36 лица в целевата група, от които:

16 докторанти (7 от ВО, 1 от ИМех, 7 от ИИКТ, 1 от СУ);
9 постдокторанти (6 от ВО, 2 от ИМех, 1 от СУ);
11 млади учени (10 от ВО, 1 от ИМех).