Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот

Едно от условията за безвъзмездна финансова помощ по този проект е, че двете лога и благодарността към договора задължително трябва да присъстват на всички постери, статии, доклади и други, в които пряко или косвено са използвани средства по този договор.

Лого на
Европейския социален фонд в различни формати:

ESP (векторизирано) (препоръчително)
на български
на английски

GIF (черно-бяло)
на български
на английски

JPG (цветно)
на български
на английски
Лого на
Европейския съюз в различни формати:

ESP (векторизирано) (препоръчително)
на български
на английски

GIF (черно-бяло)
на български
на английски

JPG (цветно)
на български
на английски

Благодарност към договора:

на български
на английски


p.s. за постерите е желателно общата големина на двете лога да заемат не по-малко от 10% от постера


Документи необходими за попълване при командировка по проекта.

Доклад за проведена командировка
Заявление за командировка в страната
Заявление за командировка в чужбина

Други заявления

Заявление необходимо при ползване на научни консултации по проекта.
Заявление необходимо при финансиране на научна публикация по проекта.