Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот


Екип за организация и управление на договора:

• Проф. Нина Атанасова – ръководител на проекта
• Доц. Радостина Александрова – координатор по обучителната и научно-изследователската дейност
• Доц. д-р Иван Мустакеров – координатор по експертната дейност
• Гл. ас. Йорданка Глухчева – координатор за информираност и публичност
• Гл. ас. Емилия Петрова – технически сътрудник
• Славка Кунчева – експерт “Човешки ресурси”
• Наталия Вучева – счетоводител