Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот

На 20 април (понеделник) от 11:00 ч в Заседателната зала на ИЕМПАМ ще се проведе среща на екипа за управление с целевата група и партньорските организации. Повече информация

Колеги, на 31.03.2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИЕМПАМ, ет. 2, ще се проведе Научен семинар, на който докторанти, постдокторанти и млади учени от целевата група ще представят резултати и нови идеи в научно-изследователската си работа. Моля, запознайте се с програмата на семинара в прикачения файл. Повече информация

На 10. 10. 2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института (бл. 25), етаж 2, се проведе работна среща на екипа за организация и управление на проекта с представители на партньорските организации и участниците в целевата група. Повече информация


На 26.04.2014 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, ет. 2, ще се проведе Научен семинар
по проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”, Договор BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г.
Повече информация

Програма на семинара

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН организира
“Курс по подходи за оценка на медицински устройства, синтетични и природни продукти за биомедицински цели”.

Курсът включва лекции и практически занятия и представлява първия специализиран модул от планираното интердисциплинарно обучение на целевата група на проект BG051PO001-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”.

Целта на курса е да се стимулира образователния процес на докторантите и да се повиши квалификацията на постдокторанти и млади учени.

Място на провеждане: Заседателната зала на ИЕМПАМ - БАН, ет. 2.
Начало: 08.04 до 23.05.2013 г.
Всички лекции са с начален час 9:30 ч.

(Програма)
На 23.01.2014 г. се проведе работна среща на екипа за организация и управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” по Договор BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г. с представители на партньорските организации и участниците в целевата група.
Повече информация

На 25.10.2013 г. от 10:00 ч. Институтът организира научен семинар по проект BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Повече информация
-->
Програма

От 09. 10. 2013 г. Институтът организира “Курс по диагностични маркери на заболявания при човека и животните” по проект BG051PO001-3.3.06-0048 “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”
Повече информация
-->
На 8.10.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института се проведе работна среща на екипа за организация и управление на проекта с представители на партньорските организации и участниците в целевата група. На срещата се представиха резултатите от проведените проектни дейности, обсъди се планът за следващия тримесечен период, както и възникнали идеи и предложения в рамките на проекта.
На 26.04.2013 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, ет. 2, се проведе Работна среща на екипа за организация и управление с представители на партньорските организации и участниците в целевата група. На срещата се представиха резултатите от проведените проектни дейности, обсъдиха се предстоящи мероприятия, както и възникнали въпроси по проекта.


На 26.04.2013 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, ет. 2, се проведе Научен семинар, на който докторанти, постдокторанти и млади учени от целевата група на проекта представиха резултати и нови идеи в научно-изследователската си работа.
Повече информация

Програма на семинараОт 04.03.2013 г. до 08.03.2013 г. вкл. се проведе обучение на целевата група като място за провеждане беше: Хотел Силвър Хаус, зала Silver Hall, гр. София.

Обучението включи следните модули:
  • “Подготовка на научна статия съгласно международните стандарти”;
  • “Основни умения при представяне на научни доклади”;
  • “Подготовка, управление и изпълнение на научноизследователски проект”. Повече информация


  • На 30-ти януари 2013 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Института (бл. 25), етаж 2, се проведе работна среща на екипа за организация и управление на проекта с представители на партньорските организации и участниците в целевата група. Повече информация


    На 31-ви октомври 2012 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института (бл. 25), етаж 2, се проведе първата среща на участниците в договор BG051PO001-3.3.06-0048 по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. Повече информация


    На 27-ми ноември 2012 г. в Заседателната зала на Института (бл. 25), етаж 2, се проведе THE SEVENTH WORKSHOP “BIOLOGICAL ACTIVITY OF METALS, SYNTHETIC COMPOUNDS AND NATURAL PRODUCTS”, финансиран от Европейския социален фонд по Договор BG051PO001-3.3.06-0048, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

    На 27-ми ноември 2012 г. в Заседателната зала на Института (бл. 25), етаж 2, се проведе първата пресконференция за стартиране на договор BG051PO001-3.3.06-0048 по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.